AÇIK ERİŞİM

Değerli Araştırmacılar;

Türkiye, açık erişimle ilgili AB’nin 7. Çerçeve Programınca desteklenen ve bilimsel yayınlara açık erişim alt yapısının kurulmasını (OpenAIRE Plus) ve Akdeniz ülkelerinde açık erişim politikaları geliştirilmesini amaçlayan (MedOANet) projelerinde yer almaktadır ve bu programlar Ufuk 2020 Çerçeve Programında da devam etmektedir.

2014-2020 yıllarını kapsayan Horizon 2020 (Ufuk 2020) Çerçeve Programı, AB desteğiyle gerçekleştirilen araştırmalardan üretilen yayınların kurumsal arşivler aracılığı ile ücretsiz erişime açılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 02.04.2014 tarih ve 36.054.236-806.02.04-06 sayılı yazısında belirtildiği üzere, üniversitelerin açık erişim politikalarını belirleyerek ilgili kurullardan geçirmeleri ve projenin 2014 yılı Ekim ayında tamamlanmasının planlandığı iletilmiş bu tarihe kadar üniversitelerin kurumsal açık erişim arşivlerini kurmaları istenmiştir.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İLGİLİ DOKÜMANLAR

-Açık Erişim Çalışmaları
-Balıkesir Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi