Basılı Süreli Yayınlar


Basılı Dergi Katalog Kaydı:Kütüphanedeki mevcut sayı bilgisine erişim için tıklayınız

Elektronik dergi: Tam metin erişim için tıklayınız

Tüm dergileri isimlerine tıklayarak da katalog kayıtlarına erişim yapılabilmektedir.

Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
2023 İkibinyirmiüç Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
3e Electrotech Elektronik
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 15/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Active: : Bankacılık ve finans dergisi Bankacılık
Mevcut sayı bilgisi
Actual Medicine Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Adam Öykü Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Adam Sanat Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Advances in Molecular Biology: Istanbul Kültür University Biyoloji
Tam metin erişim
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( E.A.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.) Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (E.A.Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi ) Eğitim
Tam metin erişim
Aile ve Toplum (Y.A. Sosyal Politika Çalışmaları) Aile
Tam metin erişim
Akademik Fener: Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Akademik Orta Doğu Tarih
Tam metin erişim
Akdeniz İİBF Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi (Y.A. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi) İşletme
Tam metin erişim
AKRA:Kültür, Sanat, Edebiyat Edebiyat
Tam metin erişim
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Alevilik Araştırmaları Dergisi Alevilik
Tam metin erişim
Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Alevilik
Tam metin erişim
Amme İdaresi Dergisi Kamu Yönetimi
Mevcut sayı bilgisi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Anadolu Sanat Sanat
Mevcut sayıbilgisi
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi ( Y.A. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A:Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik) Bilim
Tam metin erişim
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
The Analyst Kimya
Mevcut sayı bilgisi
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm
Tam metin erişim
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Anemon: Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Biimler
Tam metin erişim
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Hukuk
Tam metin erişim
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Çevre Bilimleri
Tam metin erişim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Coğrafya
Tam metin erişim
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Politika
Tam metin erişim
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Coğrafya
Tam metin erişim
ANKEM Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Annals of Medical Sciences Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Annals of Tourism Research Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Antik Dekor (Y.A. Artam Global Art Design) Dekorasyon
Mevcut sayı bilgisi
Architecture D'Aujourd’Hui (başında L' bulunmaktadır.) Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Arı :The Bulletin of the Istanbul Tecnical University
Mevcut sayı bilgisi
Arkeoloji ve Sanat Arkeoloji
Mevcut sayı bilgisi
Arkitekt Mimarlık
Tam metin erişim
Arredamento Mimarlık Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Art Decor Dekorasyon
Mevcut sayı bilgisi
Artam Global Art Design (E.A.Antik Dekor) Dekorasyon
Mevcut sayı bilgisi
Artist Actual Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Artist modern Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Artroplasti Artroskopik Cerrahi Tıp
Tam metin erişim
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Asomedya Ekonomi
Tam metin erişim
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Tarih
Tam metin erişim
Atatürk Dergisi Tarih
Tam metin erişim
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni (Y.A. Bülten) Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Atatürk Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi (Y.A.Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Dergisi) Tarih
Tam metin erişim
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi (E.A.Atatürk Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi) Tarih
Tam metin erişim
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Tarih
Tam metin erişim
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi Veterinerlik
Tam metin erişim
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tarım
Tam metin erişim
Atatürk Yolu Tarih
Tam metin erişim
Atlas Tarih Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Atlas: aylık coğrafya ve keşif dergisi Coğrafya
Mevcut sayı bilgisi
Atlas Yurtdışı Eğitim Rehberi Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi Spor
Tam metin erişim
Avrasya Etüdleri Tarih
Tam metin erişim
Son güncelleme: 31/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu Bülteni Endüstri
Mevcut sayı bilgisi
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Balıkesir Üniversitesi Haber Bülteni (EA.Balıkesir Üniversitesi Bülteni) Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Mühendislik / Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Y.A. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (E.A. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi) Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Balkan Medical Journal Tıp
Tam metin erişim
Balkan Physics Letters Fizik
Tam metin erişim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık Bülten Bankacılık
Mevcut sayı bilgisi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık ve Finansal Piyasalar Bankacılık
Mevcut sayı bilgisi
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Bavul Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Belgelerle Türk Tarihi Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Belleten Tarih
Tam metin erişim
Betonart Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi Uluslararası İlişkiler
Tam metin erişim
Bilge:Tanıtım-tahlil-elestiri Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Bilge strateji : Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
BİLGEM(E.A. UEKAE Dergisi) Elektronik
Mevcut sayı bilgisi
Bilgi Dünyası Kütüphanecilik
Tam metin erişim
Bilig: Türk dünyası sosyal bilimler dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Bilim ve Teknik Bilim
Mevcut sayı bilgisi
Bilim ve Ütopya Bilim
Mevcut sayı bilgisi
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Birikim Politika
Tam metin erişim
Bulletin of the Mineral Resarch And Exploration Madencilik
Mevcut sayı bilgisi
Bursa Tıp Fakültesi Dergisi (Y.A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Bülten (E.A. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni) Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Bütün Dünya Genel
Tam metin erişim
Son güncelleme: 23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Capital Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Central Bank Review Ekonomi
Tam metin erişim
Chip Bilgisayar
Mevcut sayı bilgisi
Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Cogito Felsefe
Mevcut sayı bilgisi
Civilacademy Felsefe
Mevcut sayı bilgisi
Communications Series A: Mathematics and Statistics Matematik
Tam metin erişim
Communications Series A2-A3: Physics, Engineering Physics and Astronomy Fizik
Tam metin erişim
Communications Series B: Chemistry and Chemical Engineering Kimya
Tam metin erişim
Communications Series C: Biology, Geological Engineering and Geophysical Engineering Biyoloji
Mevcut sayı bilgisi
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi(Hacettepe Üniversitesi) Tarih
Tam metin erişim
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Current Contents: Agriculture Biology and Environmental Sciences İndeks
Mevcut sayı bilgisi
Current Contents: Engineering Computing and Technology İndeks
Mevcut sayı bilgisi
Current Contents: Life Sciences İndeks
Mevcut sayı bilgisi
Current Contents: Physical Chemical And Earth Sciences İndeks
Mevcut sayı bilgisi
Current Contents: Social and Behavioral Sciences İndeks
Mevcut sayı bilgisi
Curriculum Review Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Çağdaş Eğitim Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Çağdaş Türk Dili Dil
Mevcut sayı bilgisi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırması Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Çağdaş Yerel Yönetimler Yerel Yönetim
Tam metin erişim
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Tarih
Tam metin erişim
Çankaya University Journal of Art and Sciences Bilim / Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Çankaya University Journal of Law Hukuk
Tam metin erişim
Çankaya University Journal of Science and Engineering Bilim
Tam metin erişim
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Çevre Bilimleri Çevre Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Çevre ve İnsan Çevre Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Çimento ve Beton Dünyası İnşaat
Mevcut sayı bilgisi
Çimento İşveren İnşaat
Mevcut sayı bilgisi
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilim
Mevcut sayı bilgisi
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Mühendislik / Mimarlık
Tam metin erişim
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (E.A. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi) Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Son güncelleme: 23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Defence Against Terrorism Review Askerlik
Mevcut sayı bilgisi
Defter Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi (Journal Of Experimental and Clinical Medicine) Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Deniz Ticareti Deniz Taşımacılığı
Mevcut sayı bilgisi
Dergah Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Detail Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Devlet İstatistik Enstitüsü Aylık İstatistik Bülteni İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler(Y.A. Temel Ekonomik Göstergeler) İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Dicle Tıp Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi Mühendislik
Tam metin erişim
Diplomatik Gözlem Politika
Mevcut sayı bilgisi
Diyalog Avrasya Kültür
Mevcut sayı bilgisi
DOA Dergisi Biyoloji
Mevcut sayı bilgisi
Doğu Araştırmaları Dil
Mevcut sayı bilgisi
Doğu Batı Felsefe
Mevcut sayı bilgisi
Doğuş Üniversitesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Denizcilik
Tam metin erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi Bilim / Mühendislik
Tam metin erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İşletme
Tam metin erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
DSİ Teknik Bülteni Su Mühendisliği
Tam metin erişim
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Dünya Enerji Enerji
Mevcut sayı bilgisi
Dünya Gıda Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Dünya İnşaat İnşaat
Mevcut sayı bilgisi
Düşünen Adam Psikoloji
Tam metin erişim
Son güncelleme:23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
E Dergisi Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
East Journal of Approximations Matematik
Mevcut sayı bilgisi
Edebiyat Gündemi Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Edebiyat ve Eleştiri Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Educational Leadership Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Ege Tıp Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ege Coğrafya Dergisi Coğrafya
Tam metin erişim
Eğitim Araştırmaları Dergisi Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Eğitim Bilim Toplum Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Eğitim ve Bilim Eğitim
Tam metin erişim
Eğitime Bakış Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Tıp
Tam metin erişim
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Ekonomik Forum Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Ekonomik Göstergeler İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Ekonomik Yaklaşım Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Enformasyon Bülteni Bibliyografya
Mevcut sayı bilgisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (E.A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi) Bilim
Tam metin erişim
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
Tam metin erişim
Erdem Tarih
Tam metin erişim
Ermeni Araştırmaları Tarih
Tam metin erişim
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Eurasian Journal of Busines and Economist Ekonomi
Tam metin erişim
European Journal Of Economic And Political Studies (EJEPS) Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Executive Excellence (Y.A. Leadership Excellence) Yönetim Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Expo Turistik Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Gastronomi Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Gazi Tıp Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Gazi Türkiyat Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Gazi University Journal of Sciences(E.A.Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi) Bilim
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilgisayar
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Y.A. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ) Ekonomi
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Y.A. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi) Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Mühendislik / Mimarlık
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi( Y.A.Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi) Orman Mühendisliği
Tam metin erişim
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Gaziantep Tıp Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Genç Sanat Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Gençlik araştırmaları dergisi Gençlik
Tam metin erişim
Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi Fotoğraf Sanatı
Mevcut sayı bilgisi
Geographical Magazine Coğrafya
Mevcut sayı bilgisi
Girişimcilik ve Kalkınma Ekonomi
Tam metin erişim
Globus:PC World Türkiye (E.A. PC World) Bilgisayar
Mevcut sayı bilgisi
Gökbayrak Kültür
Mevcut sayı bilgisi
Görüş Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Grafik Tasarım Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Güldiken Mizah
Mevcut sayı bilgisi
Güncel Mevzuat Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Güvenlik Stratejileri Dergisi Güvenlik Stratejileri
Tam metin erişim
Son güncelleme:24/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Hacettepe Journal of Biology and Chemistry Biyoloji
Tam metin erişim
Hacettepe Journal of Mathemathics and Statistics Matematik
Tam metin erişim
Hacettepe Tıp Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Edebiyat
Tam metin erişim
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Edebiyat
Tam metin erişim
Hacettepe Üniversity Journal of the Faculty of Pharmacy Eczacılık
Tam metin erişim
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi Sendikalar
Tam metin erişim
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Havalandırma Soğutma- Klima Mühendislik
Mevcut sayı bilgisi
Hazine Müsteşarlığı Hazine Aylık İstatistikleri İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Hazine Müsteşarlığı Türk Bankacılık Sisteminin Göstergeleri İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Hazine Müsteşarlığı Türk Mali Sisteminin Temel Göstergeleri İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Hece Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Hece Öykü Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Hemşirelik Araştırma Dergisi Hemşirelik
Mevcut sayı bilgisi
Her Yönüyle Dernekler Dernekler
Mevcut sayı bilgisi
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Home Art Dekorasyon
Mevcut sayı bilgisi
Hot English Magazine Dil
Mevcut sayı bilgisi
HR Dergi İnsan Kaynakları
Mevcut sayı bilgisi
Hürriyet Gösteri Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Hydrometallurgy Metalurji
Tam metin erişim
Son güncelleme: 24/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
İdarecinin Sesi Politik Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
İktisat İşletme Finans Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
İller ve Belediyeler Dergisi Yerel Yönetim
Mevcut sayı bilgisi
İMKB Dergisi Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
Tam metin erişim
İnsancıl Genel
Mevcut sayı bilgisi
İnşaat Dünyası İnşaat
Mevcut sayı bilgisi
İnşaat Ekonomi İnşaat
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Tarih
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Edebiyat
Tam metin erişim
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Fizik Dergisi Astronomi/Fizik
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İşletme
Tam metin erişim
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi: Yönetim Yönetim
Tam metin erişim
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A Orman Mühendisliği
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B Orman Mühendisliği
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
Mevcut sayı bilgisi
İstatistik Araştırma Dergisi (TÜİK) İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
İş Fikirleri İşletme
Mevcut sayı bilgisi
İşveren Sendikalar
Mevcut sayı bilgisi
İTÜ Dergisi/a: mimarlık, planlama, tasarım Mimarlık
Tam metin erişim
İTÜ Dergisi/b: sosyal bilimler Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
İTÜ Dergisi/c: fen bilimleri Bilim
Tam metin erişim
İTÜ Dergisi/d: mühendislik Mühendislik
Tam metin erişim
İTÜ Dergisi/e:su kirlenmesi kontrolü Su Mühendisliği
Tam metin erişim
İTÜ Vakfı Dergisi Genel
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 30/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Kafa : bi dünya... Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Kafkaokur Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
Tam metin erişim
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Kamu-iş İş Hukuku
Mevcut sayı bilgisi
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Bilim
Mevcut sayı bilgisi
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Y.A. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ) Ekonomi
Tam metin erişim
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (E.A. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi) Ekonomi
Tam metin erişim
Kardeş Kalemler Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Karizma Genel
Mevcut sayı bilgisi
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi (E.A. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi) Eğitim
Tam metin erişim
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi(E.A.Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi) Orman Mühendisliği
Tam metin erişim
Katı Atık ve Çevre Çevre Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Kazancı Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Kebikeç Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Kişisel Gelişim Yönetim Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Kitap Rehberi Kütüphanecilik
Mevcut sayı bilgisi
Kitap-lık Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Tıp
Tam metin erişim
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Kocatepe Veteriner Dergisi Veterinerlik
Tam metin erişim
Kriz Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Eğitim
Tam metin erişim
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Eğitim
Tam metin erişim
Kurgu: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi İletişim
Mevcut sayı bilgisi
Kutadgubilig Felsefe
Mevcut sayı bilgisi
Küresel Bakış (Çeviri Hukuk Dergisi) Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 31/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Maden Tetkik ve Arama Dergisi Madencilik
Tam metin erişim
Makinatek Makine
Mevcut sayı bilgisi
Mali Çözüm Muhasebe
Tam metin erişim
Mali Hukuk Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Mali Muhasebe Dergisi Muhasebe
Mevcut sayı bilgisi
Maliye Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi Bilim
Mevcut sayı bilgisi
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
Mevcut sayı bilgisi
Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Mevcut sayı bilgisi
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
Marketing Türkiye Pazarlama
Mevcut sayı bilgisi
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Avrupa Birliği
Tam metin erişim
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finansal Araştırmalar ve Çalışmaları Dergisi Bankacılık
Tam metin erişim
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Tam metin erişim
Matematik Dünyası Matematik
Tam metin erişim
Mathematical and Computational Applications Matematik
Mevcut sayı bilgisi
Meclis Bülteni (Y.A.Meclis Haber Dergisi) Politika
Tam metin erişim
Meclis Haber Dergisi (E.A.Meclis Bülteni) Politika
Tam metin erişim
MediaCat Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Tıp
Tam metin erişim
Medical Network Kardiyoloji Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Medikal Trend Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Mediterranean Journal of Otology(The) Tıp
Tam metin erişim
Meme Sağlığı Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi Edebiyat
Tam metin erişim
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Mesleki Eğitim Dergisi Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Uluslararası Hukuk
Tam metin erişim
Milli Eğitim Eğitim
Tam metin erişim
Milli Folklor Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Milliyet Sanat Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Mimarlık Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
MM Makina Magazin Makine Mühendisliği
Tam metin erişim
MN Oftalmoloji Tıp
Mevcut sayı bilgisi
MS Milli Saraylar Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Muhasebe
Tam metin erişim
Muhasebe ve Denetime Bakış Muhasebe
Tam metin erişim
Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe
Tam metin erişim
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Muhasebe
Tam metin erişim
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal bilimler
Tam metin erişim
Mühendis ve Makine Mühendislik
Tam metin erişim
Müteferrika: Kitabiyat Dergisi
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 31/10/2019
İçerik bulunmamaktadır.
Son güncelleme: 24/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Sağlık ve Toplum Tıp
Tam metin erişim
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Sanat Çevresi Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Sanat Dünyamız Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Sanat ve Tasarım Dergisi Sanat
Tam metin erişim
Sanat: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Sanat
Tam metin erişim
Savunma Bilimleri Dergisi Askerlik
Mevcut sayı bilgisi
Sayıştay Dergisi Hukuk
Tam metin erişim
School Science Review Bilim
Mevcut sayı bilgisi
SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Sekreter İşletme
Mevcut sayı bilgisi
Selçuk Journal of Applied Mathematics Matematik
Tam metin erişim
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Spor Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(E.A.Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi) Edebiyat
Tam metin erişim
Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Y.A. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Mevcut sayı bilgisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Selçuk Üniversitesi: Türkiyat Araştırmaları Dergisi: Tarih
Tam metin erişim
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Turizm
Tam metin erişim
SGD:Sosyal Güvenlik Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (E.A. YTÜ Dergisi) Mühendislik
Tam metin erişim
Sofra Gastronomi
Mevcut sayı bilgisi
Soğutma Dünyası Soğutma
Mevcut sayı bilgisi
Solunum Hastalıkları Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi (E.A. Aile ve Toplum) Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
South Eastern Europe Journal of Economics Ekonomi
Tam metin erişim
Spor Bilimleri Dergisi(Hacettepe) Spor
Tam metin erişim
Standard: Ekonomik ve teknik dergi Standartlaşma
Mevcut sayı bilgisi
Stratejik Araştırmalar Dergisi Güvenlik
Mevcut sayı bilgisi
Sualtı Dünyası Sualtı Kültürü
Mevcut sayı bilgisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Su Ürünleri
Mevcut sayı bilgisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Son güncelleme: 23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
T.C. Resmi Gazete Politika
Tam metin erişim
Tarih Araştırmaları Dergisi Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Tarih İncelemeleri Dergisi Tarih
Tam metin erişim
Tarih ve Toplum:Yeni Yaklaşımlar (E.A. Tarih ve Toplum) Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Tasarım Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Teknik Dergi Mühendislik
Mevcut sayı bilgisi
Teknoloji Teknoloji
Mevcut sayı bilgisi
Temel Ekonomik Göstergeler (E.A. Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Termodinamik Mühendislik
Mevcut sayı bilgisi
Tesisat Mühendislik
Mevcut sayı bilgisi
The Architectural Review Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
The Journal of International Advanced Otology Tıp
Tam metin erişim
The Physics Teacher Fizik
Mevcut sayı bilgisi
Theoretical and Applied Climatology Klimatoloji
Mevcut sayı bilgisi
Tiyatro Araştırmaları Dergisi Tiyatro
Tam metin erişim
Tiyatro-Tiyatro Tiyatro
Mevcut sayı bilgisi
Toplum ve Bilim Sosyoloji
Mevcut sayı bilgisi
Toplumbilim Sosyal Bilimler
Mevcut sayı bilgisi
Tourism Management Turizm
Mevcut sayı bilgisi
TÖMER Çeviri Dergisi Dil
Mevcut sayı bilgisi
TÖMER Dil Dergisi Edebiyat
Tam metin erişim
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi(E.A Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri) Fen Bilimleri
Mevcut sayı bilgisi
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Edebiyat
Tam metin erişim
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Transactions of the American Mathematical Society Matematik
Mevcut sayı bilgisi
Turizm Dünyası Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Turkish Journal of Biology Biyoloji
Tam metin erişim
Turkish Journal of Botany Botanik
Tam metin erişim
Turkish Journal of Cancer Tıp
Tam metin erişim
Turkish Journal of Chemistry Kimya
Tam metin erişim
Turkish Journal of Earth Sciences Jeoloji
Tam metin erişim
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Elektrik/Bilgisayar Mühendisliği
Tam metin erişim
Turkish Journal of Engineering and Environmental Science Mühendislik/ Çevre Bilimleri
Tam metin erişim
Turkish Journal of Hematology Tıp
Tam metin erişim
Turkish Journal of Mathematics Matematik
Tam metin erişim
Turkish Journal of Medical Sciences Tıp
Tam metin erişim
Turkish Journal of Physics Fizik
Tam metin erişim
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences Veterinerlik
Tam metin erişim
Turkish Journal of Zoology Zooloji
Tam metin erişim
TÜBA-AR Arkeoloji
Mevcut sayı bilgisi
TÜBA-KED Kültür
Mevcut sayı bilgisi
Türk Derm: Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Tıp
Tam metin erişim
Türk Dili Edebiyat
Tam metin erişim
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Türk Dilleri Araştırmaları Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Türk Dünyası Araştırmaları Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Tarih
Tam metin erişim
Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Türk Edebiyatı Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim
Tam metin erişim
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Türk İdare Dergisi Yönetim Bilimleri
Tam metin erişim
Türk Kültürü Kültür
Tam metin erişim
Türk Kültürü Araştırmaları Kültür
Tam metin erişim
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Kültür
Mevcut sayı bilgisi
Türk Kütüphaneciliği Kütüphanecilik
Tam metin erişim
Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Kütüphanecilik
Tam metin erişim
Türk Psikiyatri Dergisi Tıp
Tam metin erişim
Türk Yurdu Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Türkbilig : Türkoloji Araştırmaları Tarih
Tam metin erişim
Türkiyat Mecmuası Tarih
Tam metin erişim
Türkiye Barolar Birliği Dergisi Hukuk
Tam metin erişim
Türkiye Bibliyografyası Bibliyografya
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Jeoloji Bülteni Jeoloji Müdendisliği
Tam metin erişim
Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Gastroenterohepatoloji
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Özel Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye MacWorld Bilgisayar
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Bibliyografya
Tam metin erişim
Türkiye ve Siyaset Politika
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye’de Sanat Sanat
Mevcut sayı bilgisi
Türkiye'de ve Dünyada Otomasyon Elektrik Mühendisliği
Mevcut sayı bilgisi
Türkiyemiz Kültür
Mevcut sayı bilgisi
Türklük Araştırmaları Dergisi Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Türklük Bilimi Araştırmaları Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 23/10/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Werk Bauen und Wohnen Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Son güncelleme: 26/07/2019
İçerik bulunmamaktadır.
Son güncelleme: 31/08/2016
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Yaba Edebiyat Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Tarih
Tam metin erişim
Yaklaşım İşletme
Mevcut sayı bilgisi
Yapı Mimarlık
Mevcut sayı bilgisi
Yasama Dergisi Hukuk
Tam metin erişim
Yaşadıkça Eğitim Eğitim
Mevcut sayı bilgisi
Yazın : Avrupa ve Türkiye’de Aktüel
Mevcut sayı bilgisi
Yedikıta Tarih
Mevcut sayı bilgisi
Yemek ve Kültür Turizm
Mevcut sayı bilgisi
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Edebiyat
Mevcut sayı bilgisi
Yerbilimleri Jeoloji
Tam metin erişim
Yerel Siyaset Politika
Mevcut sayı bilgisi
Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (Y.A.Sigma) Mühendislik
Tam metin erişim
Yönetim Araştırmaları Dergisi Yönetim Bilimleri
Tam metin erişim
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Yönetim Bilimleri Dergisi Yönetim Bilimleri
Tam metin erişim
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstatistik Bülteni İstatistik
Mevcut sayı bilgisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi(E.A. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi) Tarım
Tam metin erişim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Tam metin erişim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Mevcut sayı bilgisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Tam metin erişim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
Tam metin erişim
Son güncelleme:17/10/2019