Basılı Süreli Yayınlar

Dergi adının karşısındaki simgeye tıklayarak elektronik tam metin veya Merkez Kütüphane'de mevcut sayı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
2023 İkibinyirmiüç Sosyal Bilimler
3e Electrotech Elektronik
Son güncelleme: 24/08/2016
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Acta Veterinaria Eurasia Veterinerlik
Active: : Bankacılık ve finans dergisi Bankacılık
Actual Medicine Tıp
Adam Öykü Edebiyat
Adam Sanat Sanat
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Advances in Molecular Biology: Istanbul Kültür University Biyoloji
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Tıp Dergisi Tıp
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( E.A.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.) Sosyal Bilimler
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(Y.A.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi) Sosyal Bilimler
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (E.A.Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi ) Eğitim
Aile ve Toplum Aile
Akademik Fener: Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Y.A.Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi) Ekonomi
Akademik Orta Doğu Tarih
Akdeniz İİBF Dergisi Ekonomi
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi İşletme
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Alevilik Araştırmaları Dergisi Alevilik
Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi Alevilik
Amme İdaresi Dergisi Kamu Yönetimi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi Sosyal Bilimler
Anadolu Sanat Sanat
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (Y.A. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A: Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik) Bilim
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A: Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik(E.A.Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi) Bilim
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Edebiyat
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Analyst (başında The bulunmaktadır.) Kimya
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Hukuk
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Hukuk
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Çevre Bilimleri
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Coğrafya
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Politika
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Coğrafya
ANKEM Dergisi Tıp
Annals of Medical Sciences Tıp
Annals of Tourism Research Turizm
Antikdekor Dekorasyon
Architecture D'Aujourd’Hui (başında L' bulunmaktadır.) Mimarlık
Arı :The Bulletin of the Istanbul Tecnical University
Arkeoloji ve Sanat Arkeoloji
Arkitekt Mimarlık
Arredamento Mimarlık Mimarlık
Art Decor Dekorasyon
Artist Actual Sanat
Artist modern Sanat
Artroplasti Artroskopik Cerrahi Tıp
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi Tarih
Askeri Tarih Belgeleri Dergisi Tarih
Asomedya Ekonomi
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Tarih
Atatürk Dergisi Tarih
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni (Y.A. Bülten) Tarih
Atatürk Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi(Y.A.Atatürk üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi) tarih
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi(E.A.Atatürk Üniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi) Tarih
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Tarih
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi Veterinerlik
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tarım
Atatürk Yolu Tarih
Atlas: aylık coğrafya ve keşif dergisi Coğrafya
Atlas Yurtdışı Eğitim Rehberi Eğitim
Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi Spor
Aurum Journal of Health Sciences Tıp
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi Sosyoloji
Avrasya Etüdleri Tarih
Son güncelleme: 09/04/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik
Balıkesir Üniversitesi Bülteni (EA.Balıkesir Üniversitesi Haber Bülteni)(Y.A. Balıkesir Üniversitesi Haber Bülteni) Eğitim
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu Bülteni Endüstri
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Balıkesir Üniversitesi Haber Bülteni (E.A.Balıkesir Üniversitesi Bülteni) Eğitim
Balıkesir Üniversitesi Haber Bülteni (YA.Balıkesir Üniversitesi Bülteni) Eğitim
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Mühendislik / Mimarlık
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (E.A. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) Sosyal Bilimler
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (E.A. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) Sosyal Bilimler
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (E.A. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi) Sosyal Bilimler
Balkan Physics Letters Fizik
Balkan Medical Journal Tıp
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık Bülten Bankacılık
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık ve Finansal Piyasalar Bankacılık
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Ekonomi
Belgelerle Türk Tarihi Tarih
Belleten Tarih
Betonart Mimarlık
Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilim
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi Uluslararası İlişkiler
Bilge:Tanıtım-tahlil-elestiri Edebiyat
Bilge strateji : Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Sosyal Bilimler
BİLGEM(E.A. UEKAE Dergisi) Elektronik
Bilgi Dünyası Kütüphanecilik
Bilig Sosyal Bilimler
Bilim ve Teknik Bilim
Bilim ve Ütopya Bilim
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Birikim Politika
Bor Dergisi Bor Madeni
Bulletin of the Mineral Resarch And Exploration Madencilik
Bursa Tıp Fakültesi Dergisi (Y.A. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi) Tıp
Bülten (E.A. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni) Tarih
Bütün Dünya Genel
Son güncelleme: 09/04/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm
Defence Against Terrorism Review Askerlik
Defter Edebiyat
Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi (Journal Of Experimental and Clinical Medicine) Tıp
Deniz Ticareti Deniz Taşımacılığı
Dergah Edebiyat
Detail Mimarlık
Devlet İstatistik Enstitüsü Aylık İstatistik Bülteni İstatistik
Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar İstatistik
Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler(Y.A. Temel Ekonomik Göstergeler) İstatistik
Dicle Tıp Dergisi Tıp
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi Mühendislik
Diplomatik Gözlem Politika
Diyalog Avrasya Kültür
DOA Dergisi Biyoloji
Doğu Araştırmaları Dil
Doğu Batı Felsefe
Doğuş Üniversitesi Dergisi Eğitim
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Denizcilik
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi Bilim / Mühendislik
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İşletme
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
DSİ Teknik Bülteni Su Mühendisliği
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Dünya Enerji Enerji
Dünya Gıda Turizm
Dünya İnşaat İnşaat
Düşünen Adam Psikoloji
Son güncelleme: 11/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
E Dergisi Edebiyat
East Journal of Approximations Matematik
Edebiyat Gündemi Edebiyat
Edebiyat ve Eleştiri Edebiyat
Educational Leadership Eğitim
Ege Tıp Dergisi Tıp
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ege Coğrafya Dergisi Coğrafya
Eğitim Araştırmaları Dergisi Eğitim
Eğitim Bilim Toplum Eğitim
Eğitim ve Bilim Eğitim
Eğitime Bakış Eğitim
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Tıp
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Ekonomi
Ekonomik Forum Ekonomi
Ekonomik Göstergeler İstatistik
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Ekonomi
Ekonomik Yaklaşım Ekonomi
Enformasyon Bülteni Bibliyografya
English Teaching Professional Eğitim
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi (Y.A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi) Bilim
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (E.A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi) (Y.A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (E.A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi) (Y.A. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) Bilim
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
Erdem Tarih
Ermeni Araştırmaları Tarih
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Eurasian Journal of Busines and Economist Ekonomi
European Journal Of Economic And Political Studies (EJEPS) Ekonomi
Executive Excellence (Y.A. Leadership Excellence) Yönetim Bilimleri
Expo Turistik Turizm
Son güncelleme: 11/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Gastronomi Turizm
Gazi Tıp Dergisi Tıp
Gazi Türkiyat Tarih
Gazi University Journal of Sciences(E.A.Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi) Bilim
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilgisayar
Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi(E.A. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi) (Y.A.Gazi University Journal of Sciences) Bilim
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi(Y.A. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi) Bilim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi (Y.A. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi) Eğitim
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Y.A. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi) Eğitim
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Mühendislik / Mimarlık
Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi( Y.A.Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi) Orman Mühendisliği
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Turizm
Gaziantep Tıp Dergisi Tıp
Genç Sanat Sanat
Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi Fotoğraf Sanatı
Geographical Magazine Coğrafya
Girişimcilik ve Kalkınma Ekonomi
Globus Ekonomi
Globus PC World Türkiye (E.A. PC World) Bilgisayar
Gökbayrak Kültür
Görüş Ekonomi
Grafik Tasarım Sanat
Güldiken Mizah
Güncel Mevzuat Hukuk
Güvenlik Stratejileri Dergisi Güvenlik Stratejileri
Son güncelleme: 11/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
İdarecinin Sesi Politik Bilimler
İğne İplik Tekstil
İktisat İşletme Finans Ekonomi
İller ve Belediyeler Dergisi Yerel Yönetim
İMKB Dergisi Ekonomi
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
İnsancıl Genel
İnşaat Dünyası İnşaat
İnşaat Ekonomi İnşaat
İstanbul Tarih
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Edebiyat
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Fizik Dergisi Astronomi/Fizik
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi İşletme
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi: Yönetim Yönetim
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri A Orman Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B Orman Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
İstatistik Araştırma Dergisi (TÜİK) İstatistik
İş Fikirleri İşletme
İşveren Sendikalar
İTÜ Dergisi/a: mimarlık, planlama, tasarım Mimarlık
İTÜ Dergisi/b: sosyal bilimler Sosyal Bilimler
İTÜ Dergisi/c: fen bilimleri Bilim
İTÜ Dergisi/d: mühendislik Mühendislik
İTÜ Dergisi/e:su kirlenmesi kontrolü Su Mühendisliği
İTÜ Vakfı Dergisi Genel
Son güncelleme: 09/04/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Veterinerlik
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Bilim
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Kamu-iş İş Hukuku
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Bilim
Karadeniz Araştırmaları Sosyal Bilimler
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.Y.A. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Dergisi E.A.Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (E.A. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi) Ekonomi
Kardeş Kalemler Edebiyat
Karizma Genel
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi (E.A. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi) Eğitim
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi(E.A.Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi) Orman Mühendisliği
Katı Atık ve Çevre Çevre Bilimleri
Kazancı Hukuk
Kebikeç Sosyal Bilimler
Kişisel Gelişim Yönetim Bilimleri
Kitap Rehberi Kütüphanecilik
Kitap-lık Edebiyat
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Tıp
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Kocatepe Veteriner Dergisi Veterinerlik
Kriz Dergisi Tıp
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Eğitim
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Eğitim
Kurgu: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi İletişim
Kutadgubilig Felsefe
Küresel Bakış (Çeviri Hukuk Dergisi) Hukuk
Son güncelleme: 12/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Veterinerlik
Lapsus Felsefe
Leadership Excellence (E.A. Executive Excellence ) Yönetim Bilimleri
Liberal Düşünce Politika
Littera Edebiyat Edebiyat
Son güncelleme: 12/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Maden Tetkik ve Arama Dergisi Madencilik
Makinatek Makine
Mali Çözüm Muhasebe
Mali Hukuk Hukuk
Mali Muhasebe Dergisi Muhasebe
Maliye Dergisi Ekonomi
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi Bilim
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hukuk
Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dergisi Eğitim
Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilim
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Marketing Türkiye Pazarlama
Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Avrupa Birliği
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finansal Araştırmalar ve Çalışmaları Dergisi Bankacılık
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Matematik Dünyası Matematik
Mathematical and Computational Applications Matematik
Meclis Bülteni Politika
Media cat Sosyal Bilimler
Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Tıp
Medical Network Kardiyoloji Tıp
Medikal Trend Tıp
Mediterranean Journal of Otology(The) Tıp
Meme Sağlığı Dergisi Tıp
Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi Edebiyat
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Mesleki Eğitim Dergisi Eğitim
Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Uluslararası Hukuk
Milli Eğitim Eğitim
Milli Folklor Sosyal Bilimler
Milliyet Sanat Sanat
Mimarlık Mimarlık
MM Makina Magazin Makine Mühendisliği
MN Oftalmoloji Tıp
MS Milli Saraylar Mimarlık
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Muhasebe
Muhasebe ve Denetime Bakış Muhasebe
Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi Muhasebe
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal bilimler
Mühendis ve Makine Mühendislik
Müteferrika: Kitabiyat Dergisi
Son güncelleme: 12/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Öküz Mizah
Öneri Sosyal Bilimler
Öteki Siz Edebiyat
Öz-Veri Engelliler
Son güncelleme: 12/06/2018
İçerik bulunmamaktadır.
Son güncelleme: 31/08/2016
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Sağlık ve Toplum Tıp
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi Edebiyat
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Sosyal Bilimler
Sanat Çevresi Sanat
Sanat Dünyamız Sanat
Sanat ve Tasarım Dergisi Sanat
Sanat: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Sanat
Savunma Bilimleri Dergisi Askerlik
Sayıştay Dergisi Hukuk
School Science Review Bilim
SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi Tıp
Sekreter İşletme
Selçuk Journal of Applied Mathematics Matematik
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi Spor Bilimleri
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(E.A.Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi) Edebiyat
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi(Y.A.Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi) Edebiyat
Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Y.A. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ekonomi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Bilimler
Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi Tıp
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Turizm
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (E.A. YTÜ Dergisi) Mühendislik
Soğutma Dünyası Soğutma
Solunum Hastalıkları Tıp
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Sosyal Bilimler
South Eastern Europe Journal of Economics Ekonomi
Spor Bilimleri Dergisi(Hacettepe) Spor
Standard Standartlaşma
Stratejik Araştırmalar Dergisi Güvenlik
Sualtı Dünyası Sualtı Kültürü
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Su Ürünleri
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bilim
Son güncelleme: 13/06/2018
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Eğitim
T.C. Resmi Gazete Politika
Tarih Araştırmaları Dergisi Tarih
Tarih İncelemeleri Dergisi Tarih
Tarih ve Toplum(Y.A. Tarih ve Toplum:Yeni Yaklaşımlar) Tarih
Tarih ve Toplum:Yeni Yaklaşımlar (E.A. Tarih ve Toplum) Tarih
Tasarım Mimarlık
Teknik Dergi Mühendislik
Teknoloji Teknoloji
Temel Ekonomik Göstergeler (E.A. Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye Temel Ekonomik Göstergeler İstatistik
Termodinamik Mühendislik
Tesisat Mühendislik
The Architectural Review Mimarlık
The Journal of International Advanced Otology Tıp
The Physics Teacher Fizik
Theoretical and Applied Climatology Klimatoloji
Tiyatro Araştırmaları Dergisi Tiyatro
Tiyatro-Tiyatro Tiyatro
Toplum ve Bilim Sosyoloji
ToplumBilim Sosyal Bilimler
Toplumsal Tarih Tarih
Tourism Management Turizm
TÖMER Çeviri Dergisi Dil
TÖMER Dil Dergisi Edebiyat
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi(E.A Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri) Fen Bilimleri
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi B Serisi Fen Bilimleri (Y.A. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi) Fen Bilimleri
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Edebiyat
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Tıp
Transactions of the American Mathematical Society Matematik
Turizm Dünyası Turizm
Turkish Journal of Biology Biyoloji
Turkish Journal of Botany Botanik
Turkish Journal of Cancer Tıp
Turkish Journal of Chemistry Kimya
Turkish Journal of Earth Sciences Jeoloji
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Elektrik/Bilgisayar Mühendisliği
Turkish Journal of Engineering and Environmental Science Mühendislik/ Çevre Bilimleri
Turkish Journal of Hematology Tıp
Turkish Journal of Mathematics Matematik
Turkish Journal of Medical Sciences Tıp
Turkish Journal of Physics Fizik
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Fiziksel Tıp
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences Veterinerlik
Turkish Journal of Zoology Zooloji
TÜBA-AR Arkeoloji
TÜBA-KED Kültür
Türk Derm: Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Tıp
Türk Dermatoloji Dergisi Tıp
Türk Dili Edebiyat
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Edebiyat
Türk Dilleri Araştırmaları Edebiyat
Türk Dünyası Araştırmaları Tarih
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Edebiyat
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Tarih
Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi Tarih
Türk Edebiyatı Edebiyat
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Tıp
Türk İdare Dergisi Yönetim Bilimleri
Türk Kültürü Kültür
Türk Kültürü Araştırmaları Kültür
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Kültür
Türk Kütüphaneciliği Kütüphanecilik
Türk Yurdu Tarih
Türkbilig : Türkoloji Araştırmaları Tarih
Türkiyat Araştırmaları Dergisi: Selçuk Üniversitesi Tarih
Türkiyat Mecmuası Tarih
Türkiye Barolar Birliği Dergisi Hukuk
Türkiye Bibliyografyası Bibliyografya
Türkiye Jeoloji Bülteni Jeoloji Müdendisliği
Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi Tıp
Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Gastroenterohepatoloji
Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi Özel Tıp
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Özel Tıp
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Tıp
Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Tıp
Türkiye MacWorld Bilgisayar
Türkiye Makaleler Bibliyografyası Bibliyografya
Türkiye ve Siyaset Politika
Türkiye’de Sanat Sanat
Türkiye'de ve Dünyada Otomasyon Elektrik Mühendisliği
Türkiyemiz Kültür
Türklük Araştırmaları Dergisi Tarih
Türklük Bilimi Araştırmaları Tarih
Son güncelleme: 09/04/2019
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Vakıflar Dergisi Sanat
Varlık Edebiyat
Vergi Dünyası Vergi
Vergi Raporu Vergi
Vergi Sorunları Dergisi Vergi
Verimlilik Dergisi Verimlilik
Veteriner Cerrahi Dergisi Veterinerlik
Villa Dekorasyon Mimarlık/İç Dekorasyon
Virgül Edebiyat
Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi Spor
Son güncelleme: 24/08/2016
Dergi Adı Konusu
Basılı

Elektronik
Werk Bauen und Wohnen Mimarlık
Son güncelleme: 24/08/2016
İçerik bulunmamaktadır.
Son güncelleme: 31/08/2016
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler
Son güncelleme: 13/06/2018