E-kitap kullanım verilerini içerir.

VERİ TABANI ADI

TOPLAM 2015

TOPLAM 2016

Ebsco

232 284

Ebrary

18894 5418

Wiley

130 60