E-kitap kullanım verilerini içerir.

VERİ TABANI ADI

TOPLAM 2016

TOPLAM 2017

Ebsco

284 158

Ebrary

5418 1925

Wiley

60 434