E-kitap kullanım verilerini içerir.

VERİ TABANI ADI

TOPLAM 2017

TOPLAM 2018

Ebsco

158 207

Ebrary

1925 2375

Wiley

434 170