ENGELSİZ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Görme Engelli Kullanıcı Hizmetleri:
2011 yılında Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Engelsiz Kütüphane Projesi kapsamında Görme Engelli kullanıcılara, kütüphane ve bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak bilgiye erişim hizmeti vermektedir. Bu bölüm koleksiyonunda çeşitli konulardan oluşan 48 adet braille alfabesi ile yazılmış basılı kitap, 189 adet sesli kitap bulunmaktadır. Görme Engelli öğrencilerin ekran okuma programı ile internetten yararlanarak, araştırma yapabilmelerini sağlamak amacı ile Windows Eyes (ekran okuma) ve Zoomtex (ekran büyütme) programları sağlanmıştır. Gelecek talepler doğrultusunda gerek teknolojik olanakların, gerekse koleksiyonun gelişimi ve zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

Görme Engelliler Koleksiyonu Kullanım Kuralları:
1-Görme Engelliler koleksiyonundan görme engeli bulunan Balıkesir Üniversitesi mensupları, dış kullanıcılar ve bu kullanıcılara yardımcı olacak kişiler ve görme engeli bulunmayan ancak braille kaynaklar üzerinde araştırma yapacak kişiler de bu kaynaklardan yararlanabilir.
2-Braille kaynaklar, sadece kütüphane içerisinde kullanılır ve dışarı çıkarılamaz.

Görme Engelli Kütüphane Linkleri (Sesli Kitap):
-Akdeniz Üniversitesi Görme Engelliler Salonu Elektronik Kitaplığı
-Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı
-Ankara Barosu Görme Engelliler Kütüphanesi, E-Kütüphane
-Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi
-Book Should Be Free is now Loyal Books
-İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Sesli Kitap Portalı
-İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi
-İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Görmeyenler Bölümü
-Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi
-Kastamonu Görme Engeliler Kütüphaneleri Ortak Platformu (GEKOP)
-Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık
-New Fixtion
-Özet Kitap
-Sesle Kitap
-Seslenen Kitap
-Thoughaudio
-Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGOK)


   SESLİ KİTAPLAR

   BRAILLE KİTAPLAR