Kütüphanelerarası Ödünç Alma
Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite bilgi merkezlerinde bulunan kitaplar Kütüphaneler arası ödünç alma hizmeti ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza ödünç verilmektedir. (Danışma Kaynakları, Görsel-İşitsel Materyaller, Dergilerin tam sayıları ve ciltleri ödünç getirtilemez.)
  • Bu hizmetten akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilmektedir.

  • İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Kütüphane Katalogu'ndan,

  • Yayın Kütüphanede yoksa TOKAT Toplu Katalog taranarak istek yapılması uygun olacaktır

  • Yayının türü ve ödünç durumu kontrol edildikten sonra Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu doldurulur.

  • Yayının istendiği kütüphaneden talep edilen fotokopi ücreti ve posta(kargo) ücreti kullanıcı tarafından ödenir.

  • Kitabın zarar görmesi, yıpranması ve kaybedilmesi durumunda talep edilecek ücretin bedelini, kullanıcı ödemekle yükümlüdür.

  • Kullanıcının yayını istenen süre içinde kütüphaneye iade etmesi zorunludur.

  • Yayının tümünün kopyalanmaması gerekmektedir.

  • Ödünç istenen Yayınlar 1 hafta içinde gelmektedir.