Kütüphanelerarası Ödünç Kitap - Makale İstek Formu

Danışma Kaynakları, Görsel-İşitsel Materyaller Dergilerin tam sayıları ve ciltleri ödünç getirtilemez. İstekte bulunmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığını Kütüphane Kataloğu'ndan yoksa kaynağın hangi kütüphanede olduğunun belirlenmesi uygun olacaktır.
Kitaplar için TOKAT Toplu Kataloğu, Süreli Yayınlar için ULAKBİM Süreli Yayınlar Kataloğu tarayabilirsiniz.

İsteklerinizi formu doldurarak online veya Kütüphaneye gelerek iletebilirsiniz.

Talep edilen yayın isteğinin posta (kargo-geliş-gidiş) veya fotokopi ücreti kullanıcı tarafından ödenir.
Kitabın zarar görmemesi, yıpranması ve kaybedilmesi durumunda talep edilecek ücreti, kullanıcı ödemekle yükümlüdür.
Kullanıcının yayını istenen süre içinde kütüphaneye iade etmesi zorunludur.
Ödünç istenen Yayınlar 1 hafta içinde gelmektedir.
Fotokopi ücreti sayfa başına 0,10

odunc@balikesir.edu.tr 02666121435