Materyal Türüne Göre Dağılım

YIL BASILI KAYNAKLAR ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Basılı Kitap Tez Süreli Yayın E-kitap E-tez E-dergi Veritabanı
2018 46180 2408 7397 176597 2283807 62440 45

YIL GÖRSEL-İŞİTSEL KAYNAKLAR
CD DVD VCD Video Kaset Sesli Kitap Ses Kaseti Disket Harita Akıl Oyunları Braille Kitap
2018 818 2185 255 5 191 30 82 81 7 48