Ödünç Verme

Amaç:
BAÜ mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

Genel Kurallar:
1. Balıkesir Üniversitesi akademik ve idari personel ile öğrencileri üye olarak kütüphaneden ödünç kitap alabilirler.
2. BAÜ mensubu olmayan kullanıcılar kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilir, ödünç kaynak alamazlar.
3. Dolaşım hizmetlerinden yararlanabilmek için, kullanıcıların kimlik veya eş değer belgeleri ile Ödünç Verme Birimine baş başvurmaları yeterlidir.
4. Danışma kaynakları, süreli yayınlar, tezler ödünç verilmez yalnızca kütüphane içinde kullanabilir.
5. Kimlik kartı yanında olmayan kullanıcıya kaynak ödünç alma işlemleri yapılamaz.
6. Kullanıcılar üzerlerinde bulunan kitapları “buradan” takip edebilir .
7. Başka okuyucunun kimliği ile ödünç kitap alınamaz.


KİTAP*

KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
Akademik Personel8+2(Dönemlik)30 gün2
İdari Personel530 gün1
Öğrenci530 gün 1
Diğer530 gün1
Geciktirme Cezası:Her yayın için günlük: 25 Kuruş
Materyalin Kaybedilmesi veya Yıpratılması Durumunda: Materyalin piyasa değeri + işlem bedeli (toplam paranın % 50 'si)


GÖRSEL YAYIN(DVD, VCD, CD)**

KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
Akademik Personel27 gün1
İdari Personel27 gün1
Öğrenci27 gün 1
Diğer22 gün1
Geciktirme Cezası:Her yayın için günlük: 1 Lira
Materyalin Kaybedilmesi veya Yıpratılması Durumunda: Materyalin piyasa değeri + işlem bedeli (toplam paranın % 50 'si)

 • Üyelik

  1. Üye kaydı için, BAUN Kimliği veya eşdeğer belge ile Ödünç Verme Masasına başvurulmalıdır.
  2. Kişiye özel Üyelik Formu eksiksiz doldurularak imzalanmalı, form üzerindeki kişisel bilgiler değiştikçe kütüphane bilgilendirilmelidir.
  3. Dolaşım hizmetlerinden yararlanabilmek için, kullanıcıların kimlik veya eş değer belgeleri ile Ödünç Verme Birimine baş başvurmaları yeterlidir.
 • İade

  1. Üye kaydı için, BAUN Kimliği veya eşdeğer belge ile Ödünç Verme Masasına başvurulmalıdır.
  2. İade edilecek kaynakların işlemleri, Ödünç Verme Masasında yapılır.
  3. Kaynaklar bir başkası tarafından iade edilebilir.
  4. Ödünç aldığı yayının iade tarihine 3 gün kala okuyucuya e-posta yolu ile uyarı notu gönderilir.
  5. Ödünç alınan yayının iade tarihinden 1 gün sonra okuyucuya e-posta yolu ile gecikme notu gönderilir.
  6. Geç iade edilen yayınlardan, gecikme ücreti alınarak makbuz kesilir. Gecikme ücreti kitaplar için günlük: 25 Kr, görsel kaynaklar için günlük: 1 Liradır.
  7. Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihini beklemeden yayını geri çağırmak için not gönderir.
 • Uzatma

  1. Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları, bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamış olması koşulu ile, ödünç alma süresini uzatabilirler.
  2. Akademik personel için 2 kez, öğrenciler ve idari personel için 1 kez uzatma yapılabilir.
  3. Telefonla uzatma işlemi yalnızca Akademik personel için yapılır. Kitaplar geciktirilmiş ise uzatma işlemi ancak kitaplar kütüphaneye getirilerek yapılabilir.
  4. Kullanıcı yeni iade tarihi konusunda bilgilendirilir.
  5. Süre bitiminde kullanıcı kaynağı eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür.
  6. Uzatma işlemi kaynağın iade tarihinden önce web üzerinden oturum açarak kişi tarafından yapılabilir.
 • Ayırtma

  1. İstenen kitap bir başka okuyucu üzerinde ise, isteyen okuyucu için ayırtma yapılır.
  2. Ayırtma işlemi web üzerinden kişi tarafından yapılabileceği gibi kütüphaneye gelerek veya telefon ederek de yapılabilir.
  3. Kullanıcıların ayırtmış olduğu yayın kütüphaneye geldiğinde veya herhangi bir nedenle iptal edildiğinde okuyucuya e-posta yolu ile ayırtma, notu gönderilir.
  4. Ayırtılmış kaynaklar haber verildikten sonra 3 gün rafa çıkartılmayarak ödünç verme masasında bekletilir.
  5. 3 gün içinde ödünç alınmayan kitapların sistemdeki bilgileri düzeltilerek rafa yerleştirilir. Hafta sonu tatilleri bu süreye dâhildir.
 • İlişik Kesme

  1. BAUN mensubu öğrenciler mezun olurken veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda aldıkları kaynakları iade ederek "İlişiği Yoktur" belgesi almak zorundadır.
  2. Emekli olan veya istifa eden akademik ve idari personel de kütüphane ile ilişiklerini kesmek zorundadırlar.
 • Dış Kullanıcılar

  1. Üniversitemiz üyesi olmayan dış kullanıcıların tarama bilgisayarlarından yararlanmaları için “Dış Kullanıcı Formu”nu doldurmaları ve görevli personelden kullanıcı adı ve şifre almaları gerekir.
  2. Dış Kullanıcılara verilen kullanıcı adı ve şifre, Merkez Kütüphanedeki bilgisayarlardan yararlanarak, araştırma yapmak, katalog taramak, elektronik kaynaklardan yararlanmak üzere verilmiş olup üniversitenin başka bir alanında ve başka bir amaçla kullanılamaz.
  3. Dış Kullanıcılar, tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Ödünç verme hizmetinden faydalanamaz, kütüphane dışına herhangi bir materyal çıkaramaz ve elektronik kaynaklara kampüs dışından erişemez.
  4. Dış Kullanıcılar,telif hakları çerçevesinde fotokopi çektirebilirler.
 • Önemli Not

  1. Tüm işlemlerle ilgili olarak okuyucuya iletilen notlar e-posta ile gönderilir. Okuyucu E-posta adresinde değişiklik olduğunda, Ödünç Verme birimine bildirmek zorundadır.
  2. Özellikle gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumunda ceza indirimi söz konusu değildir.