Yönetim ve Personel

Yemliha YANAR
Daire Başkanı

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Yönetim, Denetim ve Organizasyon
İletişim 0266 612 14 34 / 612 14 00 - (101115)
+90 266 612 14 35
yemliha.yanar@balikesir.edu.tr

Dr.Okan KOÇ
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu
Dolaşım Hizmetleri Yönetimi
Danışma ve Eğitim Hizmetleri
Belge Sağlama Hizmetleri(KİTS, TÜBES)
Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama
Kalite Yönetimi
Veri Değerlendirme ve Analiz
KOHA Sistem Yönetimi
İletişim 0266 612 14 34 / 612 14 00 - (101072)
okan.koc@balikesir.edu.tr

Süleyman ERDOĞMUŞ
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Kataloglama ve Sınıflama (Basılı Kaynaklar)
Kataloglama Kayıt Yönetimi
KOHA Sistem Yönetimi
İletişim 0266 612 14 00 - (101070)
serdogmus@balikesir.edu.tr

İdris KARAASLAN
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Kataloglama ve Sınıflama (Basılı Kaynaklar, Görsel İşitsel Kaynaklar, Tezler)
Kataloglama Kayıt Kontrolü
Açık Erişim Kurumsal Akademik Arşiv Çalışmaları (Tezler)
İletişim 0266 612 14 00 - (101710)
idris@balikesir.edu.tr

Gülcan KÜÇÜKGÜREŞGEN
Kütüphaneci

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Elektronik Kaynaklar ve Hizmetleri
Web Sayfası Yönetimi
Açık Erişim Sistem Yönetimi
Açık Erişim Kurumsal Akademik Arşiv Çalışmaları (Araştırma Çıktıları)
İletişim 0266 612 14 00 - (101073)
gulcank@balikesir.edu.tr

Selma CAN
Kütüphaneci

Görevi Görev Tanımı
Kataloglama ve Sınıflama
Kataloglama Kayıt Kontrolü
Süreli Yayınlar
İletişim 0266 612 14 00 - (101071)
scan@balikesir.edu.tr

Bahar ÇİL
Şef

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Ödemeler
Demirbaş ve Taşınır Kayıt İşlemleri
Malzeme Yönetimi
Yazı İşleri-EBYS
İletişim 0266 612 14 00 - (101074)
baharozer@balikesir.edu.tr

Garip CEYHAN
Şef

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Dolaşım ve Ödünç Verme Hizmetleri
Güvenlik Sistemi ve Fotokopi Hizmetleri
Mutemetlik
İletişim 0266 612 14 00 - (101075)
gceyhan@balikesir.edu.tr

Ümmü Yıldırım Aydın
Bilgisayar İşletmeni

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Dolaşım ve Ödünç Verme Hizmetleri
Güvenlik Sistemi ve Fotokopi Hizmetleri
Basılı Kaynaklar Sağlama İşlemleri
Açık Erişim Kurumsal Akademik Arşiv Çalışmaları
İletişim 0266 612 14 00 - (101076)
uyildirim@balikesir.edu.tr

Remzi İNAN
Bilgisayar İşletmeni

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Raf Hizmetleri (Arama-Yerleştirme-Okuma)
Güvenlik Sistemi ve Fotokopi Hizmetleri
İletişim 0266 612 14 00 - (101075)
remzi@balikesir.edu.tr
Son güncelleme: 20.08.2019

Kullanıcı istek ve memnuniyetini önemseyen Kütüphanemiz, tüm kullanıcılarının öneri ve görüşlerine büyük değer vermektedir. İletilen tüm soru ve öneriler dikkate alınmakta ve ilgili personel tarafından cevaplanmaktadır. Bize mail yoluyla veya telefonla ulaşabilir ya da ziyaretimize gelebilirsiniz.