YÖNETİM

Sema AYHAN
Daire Başkanı

Özgeçmiş

Görevi Daire Başkanı -Görev Tanımı
İletişim 612 14 34 / 612 14 00 - (1115)
sayhan@balikesir.edu.tr
+90 266 612 14 35


Şube Müdürü

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
İdari İşler
Satınalma ve Ödemeler
Malzeme Yönetimi
İletişim 612 14 00 - (1076)    @balikesir.edu.tr

İdris KARAASLAN
Öğretim Görevlisi

Görevi Görev Tanımı
Kataloglama, Sınıflama Hizmetleri (Basılı kaynaklar “bağıĢ gelen”, görsel iĢitsel kaynaklar ve tezler)
Açık Erişim
İletişim 612 14 00 - (1710) idris@balikesir.edu.tr

Süleyman ERDOĞMUŞ
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Kataloglama ve Sınıflama Hizmetleri (Basılı Kaynaklar “satın alınan”)
Kataloglama Kayıt Kontrolü ve Yönetimi
İletişim 612 14 00 - (1070)    serdogmus@balikesir.edu.tr

Selma CAN
Kütüphaneci

Görevi Görev Tanımı
Kataloglama Kayıt Kontrolü
Süreli Yayınlar Takibi ve İşlemleri
İletişim 612 14 00 - (1071)    scan@balikesir.edu.tr

Bahar ÇİL
Şef

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Taşınır Kayıt İşlemleri
Demirbaş Kayıt İşlemleri
Yazı İşleri-EBYS
İletişim 612 14 00 - (1074)    baharozer@balikesir.edu.tr

Okan KOÇ
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Koleksiyon Geliştirme, Sağlama Hizmetleri
Danışma ve Eğitim Hizmetleri
Dolaşım Hizmetleri
(Ödünç Verme, Kütüphaneler Arası Ödünç (KİTS, TÜBES), Raf Hizmetleri, Fotokopi)
Kalite Yönetimi/Veri Değerlendirme
İletişim 612 14 00 - (1072)    okan.koc@balikesir.edu.tr

Gülcan KÜÇÜKGÜREŞGEN
Kütüphaneci

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Elektronik Kaynaklar ve Hizmetleri
Web Sayfası Hizmetleri
Açık Erişim Hizmetleri
İletişim 612 14 00 - (1073)    gulcank@balikesir.edu.tr

Garip CEYHAN
Şef

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Ödünç /İade İşlemleri (kitap, görsel, kitap eki cd)
Dolaşım ve Raf Hizmetleri
Fotokopi
Güvenlik
Mutemet
İletişim 612 14 00 - (1075)    gceyhan@balikesir.edu.tr

Ümmü Yıldırım Aydın
Bilgisayar İşletmeni

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Ödünç /İade İşlemleri (kitap, görsel, kitap eki cd)
Dolaşım ve Raf Hizmetleri
Fotokopi
Güvenlik
Mutemet
İletişim 612 14 00 - (1075)    uyildirim@balikesir.edu.tr

Remzi İNAN
Bilgisayar İşletmeni

Özgeçmiş

Görevi Görev Tanımı
Ödünç Verme İşlemleri (kitap, görsel, kitap eki cd)
Dolaşım ve Raf Hizmetleri
Fotokopi
Güvenlik
İletişim 612 14 00 - (1075)    remzi@balikesir.edu.tr
Son güncelleme: 18.06.2019

Kullanıcı istek ve memnuniyetini önemseyen Kütüphanemiz, tüm kullanıcılarının öneri ve görüşlerine büyük değer vermektedir. İletilen tüm soru ve öneriler dikkate alınmakta ve ilgili personel tarafından cevaplanmaktadır. Bize mail yoluyla veya telefonla ulaşabilir ya da ziyaretimize gelebilirsiniz.