Sağlanan Basılı Kitap Sayısı

(Bağış kitap Türkçe verilerine tez sayısı da dahil edilmiştir.)

YIL SATIN KİTAP BAĞIŞ KİTAP TEZ BRAILLE TOPLAM
Türkçe Yabancı Türkçe Yabancı
1994-2008 9964 3735 9155 1059 816 24729
2009 1136 294 572 80 163 2245
2010 995 192 1799 125 92 48 3251
2011 345 469 955 107 87 1963
2012 418 105 1111 165 287 2086
2013 408 338 663 37 99 1545
2014 550 317 356 22 122 1367
2015 675 379 805 63 207 2129
2016 1053 551 840 135 231 2810
TOPLAM 15544 6380 16256 1793 2104 48 42125