Sağlanan Basılı Süreli Yayın Sayısı

YIL SATIN SÜRELİ YAYIN BAĞIŞ SÜRELİ YAYIN TOPLAM
Türkçe Yabancı Türkçe Yabancı
1995-2008 117 47 279 19 462
2009 13 18 5 36
2010 8 16 24
2011 27 54 81
2012 2 10 12
2013 1 30 31
2014
2015
2016
2017
TOPLAM 168 47 387 13 646