Staj Olanakları

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden stajyer alımı Temmuz/Ağustos aylarında ve yılda bir kez yapılmaktadır. Mayıs ayında sayhan@balikesir.edu.tr adresine e-posta ve ekli özgeçmiş ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Staj döneminde en fazla 2 öğrenci kabul edilmektedir. Mayıs ayı sonunda staj başvurusu yapan adaylara olumlu ya da olumsuz bilgilendirme e-posta ile yapılmaktadır.

Staj döneminde öğrencilerin haftalık program çerçevesinde; Kütüphanede verilen hizmetler hakkında bilgilendirilmeleri, uygulamalarda bulunmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları sağlanmaktadır. Bu yolla staj dönemi sonunda öğrencilerin, üniversite kütüphaneciliğine ilişkin temel bilgileri edinmelerinin yanı sıra, Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi dışındaki uygulamalar, mesleki oluşumlar hakkında da bilgi sahibi olmaları, kariyer planlaması yaparken ihtiyaç duyacakları genel bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Staj yapma imkânı sunulacak öğrencilerden Kütüphanemizin bilgi kaynak ve hizmetleri hakkında temel bilgilere sahip olmaları, kendilerini geliştirmek istedikleri konuları belirlemeleri, Balıkesir Üniversitesi kütüphanecilerinin mesleklerini yaparken taşıdıkları heyecana ortaklık etmeleri ve gelişime açık olmaları beklenmektedir. Staj sonunda öğrencilerden staj dönemi tecrübelerine ilişkin görüşlerini içeren bir yazı hazırlamaları istenmektedir.