Web of Science Kapsamındaki Baün Adresli Yayınların Analizi
 • Web of Science kapsamındaki SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts & Humanities Citation Index)'lerde yer alan Balıkesir Üniversitesi'ne ait yayınlar fakülte ve indeksler bazında incelenerek dağılımlar belirlenmiştir.
 • SCI, SSCI, A&HC indekslerinde yer alan Balıkesir adresli yayınlar (27.02.2018) itibariyle “BALIKESIR, BU BALIKESIR, BAHKESIR, BAIKESIR, BAVKESR, BAVKESIR, BALKESIR, BALKESR, BALIKESER, BALYKESIR” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmış, toplam 199 yayın saptanmıştır.
 • 2018-Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 202 20 - 222
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  13 1 - 14
  Toplam 215 21 - 236

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Fen Edebiyat 82 82
  Mühendislik 40 2   42
  Mimarlık 3 -   3
  Necatibey Eğitim 10 7 - 17
  Tıp 43 4 47
  Veteriner 23 - - 23
  Yüksek Okullar 1 - - 1
  Meslek Yüksek Okulları 6 1 - 7
  Arş.Merkezleri 11 1 - 12
  Toplam 219** 15 - 234***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2017-Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 169 10 2 181
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  17 1 - 18
  Toplam 186 11 2 199

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Fen Edebiyat 74 74
  Mühendislik 29 2   31
  Mimarlık 1 1   2
  Necatibey Eğitim 6 3 1 10
  Tıp 35 2 37
  Veteriner 18 18
  Yüksek Okullar 2 2 1 5
  Meslek Yüksek Okulları 10   10
  Uygulama Arş.Merk. 1   1
  Toplam 177** 10 2 188***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2016-Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 236 23 5 264
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  43 2 2 47
  Toplam 279 25 7 311

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Fen Edebiyat 100 2 3 105
  Güzel Sanatlar 1 1 1 3
  İktisat 1 1 2
  Mühendislik Mimarlık 40 2   42
  Necatibey Eğitim 17 9 1 27
  Tıp 51 3 54
  Veteriner 27 27
  Yüksek Okullar 6 5   11
  Meslek Yüksek Okulları 16   16
  Uygulama Arş.Merk. 4   4
  Toplam 263** 23 5 291***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2015-Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 262 15 3 280*
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  36 3 0 39
  Toplam 298 18 3 319

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Bandırma Denizcilik 1 1   2
  Bandırma İ.İ.B.F 2   2
  Fen Edebiyat 120 1 3 124
  Güzel Sanatlar 1 1 2
  Mühendislik Mimarlık 31     31
  Necatibey Eğitim 21 7 - 28
  Veteriner 18 18
  Tıp 74 2 76
  Yüksek Okullar 3 1   4
  Meslek Yüksek Okulları 16   16
  Toplam 285** 15 3 303***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2014-Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 206 6 0 212*
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  12 - 2 14
  Toplam 218 6 2 226

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Bandırma Denizcilik 1     1
  Bandırma İ.İ.B.F 1 3   4
  Fen Edebiyat 94 2 1 97
  Mühendislik Mimarlık 42     42
  Necatibey Eğitim 8 7 - 15
  Veteriner 14 14
  Yüksek Okullar 3 1   4
  Meslek Yüksek Okulları 11 1   16
  Toplam 174** 14 1 189***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2013 Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 157 9 5 169*
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  12 - 1 13
  Toplam 169 9 6 194

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Bandırma İ.İ.B. 3 3
  Fen Edebiyat 83 2 3 88
  Mühendislik Mimarlık 31 2 33
  Necatibey Eğitim 18 15 3 36
  Tıp 42 42
  Veteriner 10 10
  Yüksek Okullar 3 2   5
  Meslek Yüksek Okulları 9     9
  Toplam 196** 24 6 221***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2012-Wos' da İndekslenen BAÜ Yayın Sayıları:
  Yayın Türü Wos İndexleri Wos'da İndexlenen Yayın Türü Sayısı
  SCI SSCI A&HCI
  Makale (Article) 176 12 7 195*
  Tüm Dokümanlar
  (meeting abstract, proceedings paper vb)
  21 1 - 22
  Toplam 197 13 7 217

  *Makalelerin yazar ve künye bilgilerini görmek için makale sayısına giriniz.
  Wos'da İndekslenen BAÜ Yayın Sayılarının İndekslere ve Fakültelere Göre Dağılımı (Makale bazında)
  Fakülte Yayınlanan İndexlere Göre Dağılımı Yayınlanan Fakültelere Göre Dağılımı
  SCI SSCI A&HCI
  Tıp 30     30
  Mühendislik Mimarlık 33     33
  Fen Edebiyat 101 6 107
  Necatibey Eğitim 9 12 3 24
  İktisadi Ve İdari Bilimler   2   2
  Veteriner 9 9
  Yüksek Okullar 1     1
  Meslek Yüksek Okulları 15     15
  Toplam 198** 14 9 221***
  **Fakültelere göre dağılımdaki yayın sayıları toplamı, üniversitemiz adresli yayınların toplamından fazla çıkmaktadır. Bunun nedeni; birden fazla yazarlı makalelerde ortak yazarların ayrı fakültelerde olması durumunda, yayının her yazarın ait olduğu fakülte için ayrı ayrı sayılmasıdır..
  ***Tabloda yer alan SCI, SSCI ve A&HCI indekslerde toplamı üniversitemiz adresli yayınların net toplamından daha fazladır. Bunun nedeni; bir derginin birden fazla indekste yer almasıdır. Örn; ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN dergisi SSCI ve A&HCI de indekslenmektedir
 • 2011 ve Önceki Yılların Verilerine Buradan Ulaşabilirsiniz
Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi-Yayın Tarihi 2016