Web of Science Kapsamındaki Baü Adresli Yayınların Analizi
2011 ve Önceki Yıllar
  • Web of Science kapsamındaki SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve A&HCI (Arts & Humanities Citation Index)'lerde yer alan Balıkesir Üniversitesi'ne ait yayınlar fakülte ve indeksler bazında incelenerek dağılımlar belirlenmiştir.
  • SCI, SSCI, A&HC indekslerinde yer alan Balıkesir adresli yayınlar “BALIKESIR, BU BALIKESIR, BAHKESIR, BAIKESIR, BAVKESR, BAVKESIR, BALKESIR, BALKESR, BALIKESER, BALYKESIR” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır.

2011                 2010                 2009                 2008