BAUN Akademik Arşiv-Açık Erişim Genel Bilgi

Türkiye, açık erişimle ilgili AB’nin 7. Çerçeve Programınca desteklenen ve bilimsel yayınlara açık erişim alt yapısının kurulmasını (OpenAIRE) ve Akdeniz ülkelerinde açık erişim politikaları geliştirilmesini amaçlayan (MedOANet) projelerinde yer almaktadır ve bu programlar Ufuk 2020 (2014-2020) Çerçeve Programında AB desteğiyle gerçekleştirilen araştırmalardan üretilen yayınların kurumsal arşivler aracılığı ile ücretsiz erişime açılmasını zorunlu hale getirmektedir

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Çalışmaları ;
  1. 2014 yılından başlayarak Üniversitede üretilen özgün tezlerin tam metinleri Açık Erişim Sistemi (DSpace 4X sürümü) üzerinden erişime açılmıştır. ( 02.04.2014/36.054.236-806.02.04-06 sayılı YÖK yazısı kapsamında)
  2. “Balıkesir Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi” hazırlanmış ve Üniversitemiz Senatosu'nun 01.06.2015 tarih ve 2015/5-15 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
  3. 2019 yılında Kurumsal Akademik Arşiv Kurulumu ve hayata geçirilmesi zorunlu kılınması ile 2019 yılında ile yeni bir çalışma planı hazırlanmıştır. (26.02.2019/5194 sayılı YÖK yazısı)
  4. Açık Erişim Sistemi (DSpace 6x sürüm) teknik alt yapısı güçlendirilmiş, tüm sistem konfigürasyonları güncellenmiş, üniversitemize göre özelleştirilmiş ve mobil uyumlu yeni sistem ara yüzü ile, 04 Ekim 2019 tarihinde http://dspace.balikesir.edu.tr adresi üzerinden tüm BAUN mensuplarının erişimine açılmıştır.
  5. Erişime açılan sistemde 2018 yılı tüm BAUN akademik çıktılarına ilişkin veri girişleri (WOS ve SCOPUS) tamamlanmıştır ve erişilebilir durumdadır. Aynı şekilde Enstitülerden gönderilen 2019 yılı yüksek lisans ve doktora tezleri veri girişleri tamamlanmıştır ve erişilebilir durumdadır

İlgili Dokümanlar;
-Açık Erişim Çalışmaları
-Balıkesir Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi (2015)
-Balıkesir Üniversitesi Açık Bilim Politikası-Taslak (2019)
-Rehber
-Açık Erişim ve Açık Bilim (Sunum2019)