Akıl Oyunları


Akıl oyunları ödünç verme hizmetinden yararlanabilmek için Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üyesi olmanız gerekmektedir.

Akıl oyunları Balıkesir Üniversitesi öğrencisi, akademik ve idari personeline ödünç verilir.

Ödünç verme işlemini gerçekleştirebilmek için Ödünç/ İade Bankosuna Balıkesir Üniversitesi kimliği ile başvurulması gerekmektedir.

Başkasının adına ya da kimliği ile ödünç iade işlemi gerçekleştirilemez.

Akıl oyunları Hafta içi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında en fazla 4 saat süreyle ödünç verilir.

Akıl oyunları kütüphane içerisinde, hiçbir nedenle elektronik güvenlik kapısından çıkarılmamak üzere ödünç verilmektedir.

Ödünç alınan akıl oyunları en geç saat 17:00’da teslim edilmelidir. Süre bitiminde kesinlikle akıl oyunlarının iade edilmesi gerekmektedir. Kütüphane kullanıcıyı uyarmakla yükümlü değildir. Sorumluluk kullanıcıya aittir.

Kullanıcılar ödünç aldıkları akıl oyunlarını iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler.

Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü takdirde, ödünç verme süresi dolmadan ilgili oyunların iadesini isteyebilir.

Zamanında iade edilmeyen akıl oyunları için para cezası uygulanır. Bu ceza Rektörlük onayıyla her yıl yeniden belirlenir.

Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan ya da 10TL’nin üzerinde cezası bulunan kullanıcılar, ödünç verme hizmetlerinden yararlanamazlar.

Oyunlara verilen her hangi bir hasarın tespiti durumunda ilgili kullanıcıya para cezası uygulanır.

Kullanım Sözleşmesi


Go (2 kişi) (361 taş, 181 siyah, 180 beyaz,1 ana parça, 2 kab, 19 sayfa go oyun el kitabı)

Go (2 kişi) (361 taş, 181 siyah, 180 beyaz,1 ana parça, 2 kab, 19 sayfa go oyun el kitabı)

Mangala (2 kişi) ( 48 taş, 2 ana parça)

Mangala (2 kişi) ( 48 taş, 2 ana parça)

Satranç (2 kişi) (32 taş, 16 siyah, 16 beyaz, “2 şah, 2 vezir 4 kale, 4 fil, 4 at, 16 piyon, 1 sünger, 2 ana parça)

Satranç (2 kişi) (32 taş, 16 siyah, 16 beyaz, “2 şah, 2 vezir 4 kale, 4 fil, 4 at, 16 piyon, 1 sünger, 2 ana parça)

Woodcut Memory Game 26+26, çift karton resimli kart