Danışma ve Eğitim Hizmetleri
Danışma ve Eğitim Hizmetleri Biriminin görevi; kütüphanenin hizmet verdiği her türlü kullanıcı grubunun bilgi gereksinimlerine yönelik kaynakları bedirlemek, yönlendirmek, gerektiğinde eğitim ve tanıtım desteği vermektir.
  • Kişisel Hizmetler: Kullanıcıların her türlü soru ve bilgi gereksinimlerine yönelik hizmetler, kütüphaneci personel tarafından e-posta, telefon veya kişisel iletişim yolu ile yanıtlanır.
  • Tanıtım ve Eğitim: Genellikle akademik dönem başlarında eğitime yeni başlayan öğrencilere kütüphane tanıtım programı düzenlenir. Ayrıca basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı ile ilgili eğitim verilir. Bu programlar akademik birimler ve öğrencilerin bilgi gereksinimleri dikkate alınarak çeşitli içerik ve düzeylerde oluşturulur. Bu hizmetten yararlanabilmek için; Kütüphane Oryantasyonu İstek Formu'nun doldurularak iletilmesi veya kişisel iletişim yolu ile talep edilmesi yeterlidir.
  • E-Kaynaklar: Kütüphanenin hizmete sunduğu her tür bilgi kaynağının kullanımı ile ilgili soru ve sorunlara yönelik hizmet verilir. Araştırmacılar konuları ile ilgili kaynaklara yönlendirilir ve kaynakların kullanımı ile ilgili bilgi verilir. Gerektiğinde bilimsel yayınlara erişimlerinde yardımcı olunur.