Fotokopi

Kütüphanenin sahip olduğu yayınlardan kütüphane içinde fotokopi çekilebilmektedir. Basılı ve elektronik materyallerden kopyalama işlemi telif haklarına uygun olarak yapılmak zorundadır. Kopyalama ücretleri her yıl akademik dönemin başında Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Kütüphanenin açık olduğu saatler içinde 08.30-17.00 saatleri arasında bu hizmetten yararlanılır.