Kütüphanelerarası Ödünç Verme (Kits-Tübes)

Kütüphanelerarası ödünç hizmetinden yalnızca akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
Kütüphanelerarası ödünç kapsamında danışma kaynakları, görsel-işitsel materyaller, dergilerin tam sayıları ve ciltleri ödünç getirtilemez.
İstekte bulunmadan önce, istenen kitabın koleksiyonumuzda olup olmadığının Kütüphane Kataloğu'ndan kontrol edilmesi ve yoksa kaynağın hangi kütüphanede olduğunun belirlemek için TOKAT Toplu Kataloğu taranarak belirlenmesi gerekmektedir.
Kitap isteklerinin işleme alınması için aşağıdaki formun doldurarak online veya Kütüphaneye gelerek iletilmesi yeterlidir.
Talep edilen yayın isteğinin posta (kargo-geliş-gidiş) veya fotokopi ücreti kullanıcı tarafından ödenir.
Kitabın zarar görmemesi, yıpranması ve kaybedilmesi durumunda talep edilecek ücreti, kullanıcı ödemekle yükümlüdür.
Kullanıcının yayını istenen süre içinde kütüphaneye iade etmesi zorunludur.
Başvuruların karşılanma süresi, sağlayıcıelge sağlama politikasına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Kullanıcılara TÜBES kapsamında YÖK den sağlanan tezlerin elektronik kopyaları değil, basılı çıktıları TÜBESS Teslim Tutanağı ile verilmektedir.
Tez çıktıları ve fotokopi ücreti sayfa başına 0,10

Kitap İstekleri için iletişim:
gceyhan@balikesir.edu.tr
02666121450/1010


Makale İstekleri için iletişim:
gulcan@balikesir.edu.tr
02666121450/1009