Kaynak Dolaşımı - Ödünç Verme

Amaç:
BAÜ mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

 • Üyelik
  1. Balıkesir Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilmek için, BAUN Kimliği ya da eşdeğer belge ile Ödünç-İade Bankosuna başvurularak üyelik işlemi gerçekleştirilmelidir.
  2. BAUN Kimliği ya da eşdeğer belge, sahibinden başkası tarafından kullanılmaz.
 • Ödünç Verme
  1. Kütüphaneden çıkarılan her bilgi kaynağının ödünç alma işleminin yapılması zorunludur.
  2. Kütüphaneden yararlanacak kişiler kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
  3. Aşağıdaki kaynaklar ödünç verilmez:
  • Danışma Kaynakları (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.),
  • Süreli yayınlar,
  • Atlaslar, Haritalar,
  • Nadir eserler,
  • Tezler,
  • Sanat eserleri,
  4. Kullanıcı türüne göre farklı ödünç alma süreleri belirlenmiştir:


  Kitap*

  KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
  Akademik Personel1030 gün2
  Yüksek Lisans/Doktora1020 gün1
  İdari Personel520 gün1
  Öğrenci520 gün 1
  Diğer520 gün1

  Görsel Yayın(DVD, VCD, CD)**

  KullanıcıÖdünç Yayın SayısıÖdünç Verme SayısıUzatma Sayısı
  Akademik Personel27 gün1
  İdari Personel27 gün1
  Öğrenci27 gün 1
  Diğer22 gün1

 • Uzatma
  1. Başka bir okuyucu tarafından ayırtılan bilgi kaynaklarının süresi uzatılmaz.
  1. Ödünç alınan kaynaklar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa 1 kez uzatma yapılır.
  2. Akademik personel için 2 kez, öğrenciler ve idari personel için 1 kez uzatma yapılabilir.
  3. Uzatma işlemi web sayfası üzerinde bulunan Kütüphane Hesabım bağlantısından ya da ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.
  4. Uzatma işlemleri kitabın iadesine son 3 gün kala yapılır.
 • İade
  1. İade edilecek kaynakların işlemleri ödünç verme bankosunda yapılır.
  2. İade tarihi geçmiş kaynakların kullanma süreleri uzatılmaz.
  3. Üzerinde iade süresi geçmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcılar ödünç hizmetinden yararlanamaz.
  4. Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihini beklemeden yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
 • Ayırtma
  1. Ayırtma işlemi web üzerinden kişi tarafından yapılabileceği gibi kütüphaneye gelerek de yapılabilir.
  2.
  3. Kullanıcıların ayırtmış olduğu bilgi kaynağı kütüphaneye geldiğinde veya herhangi bir nedenle iptal edildiğinde okuyucuya e-posta yolu ile ayırtma notu gönderilir.
  4. Ayırtılmış bilgi kaynakları haber verildikten sonra 3 gün rafa çıkartılmayarak ödünç verme bankosunda bekletilir.
  5. 3 gün içinde ödünç alınmayan kitapların sistemdeki bilgileri düzeltilerek rafa yerleştirilir. Hafta sonu tatilleri bu süreye dâhildir.
 • İlişik Kesme
  1. Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları kaynakları iade ederek Merkez Kütüphaneden "İlişiği Yoktur" belgesi almak zorundadır.
  2. Emekli olan, başka bir kuruma naklen giden, istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik nedeniyle belli bir süre üniversiteden uzaklaşan personel, ödünç aldıkları yayınları iade ederek Merkez Kütüphaneden ve bağlı oldukları fakülte kütüphanesinden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadır.
 • Dış Kullanıcılar
  1. Üniversitemiz üyesi olmayan dış kullanıcıların tarama bilgisayarlarından yararlanmaları için “Dış Kullanıcı Formu”nu doldurmaları ve görevli personelden kullanıcı adı ve şifre almaları gerekir.
  2. Dış Kullanıcılara verilen kullanıcı adı ve şifre, Merkez Kütüphanedeki bilgisayarlardan yararlanarak, araştırma yapmak, katalog taramak, elektronik kaynaklardan yararlanmak üzere verilmiş olup üniversitenin başka bir alanında ve başka bir amaçla kullanılamaz.
  3. Dış Kullanıcılar, tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Ödünç verme hizmetinden faydalanamaz, kütüphane dışına herhangi bir materyal çıkaramaz ve elektronik kaynaklara kampüs dışından erişemez.
  4. Dış Kullanıcılar,telif hakları çerçevesinde fotokopi çektirebilirler.
 • Gecikme, zarar verme ve kayıp
  1. Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade edilinceye kadar tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.
  2. Bilgi kaynağının kaybolması ya da hasar görmesi durumunda ilgili kullanıcının en kısa sürede “Ödünç Verme Sorumlusu ”’ ile iletişime geçmesi gerekmektedir
  3. İade tarihi yaklaşan, gecikmeye uğrayan veya ayırtma işlemi yapılan bilgi kaynakları hakkındaki hatırlatmalar e-posta yoluyla sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle kullanıcıların en son geçerli e-posta adreslerini kütüphaneye bildirmeleri gerekmektedir. Ancak kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir. Ulaşmayan e-postalardan kütüphane sorumlu değildir.
  4.Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan ve gecikme gün sınırını (30 gün) aşan kullanıcılar yeni bilgi kaynağı ödünç alamazlar.
  5. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynağı için önce kullanıcıya daha sonra ilgili kişinin birimine 1 kez hatırlatma yazısı gönderilir. Hatırlatma sonrasındaki 20 gün içinde iade edilmeyen kaynak kayıp kabul edilir.
 • Ödünç alınan kaynağın kaybedilmesi zarar verilmesi durumunda:
  1. Kullanıcıdan, kaybettiği veya zarar verdiği bilgi kaynağını, sağlaması istenir. Kullanıcının kaynağı sağlayamaması durumunda; sağlama sorumlusu tarafından ilgili bilgi kaynağının güncel fiyatı tespit edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırması istenir. Gerekli işlem sonuçlanıncaya kadar kullanıcı hesabı bloke edilerek, “ilişiği kesilmez” notu düşülür.
  2. Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.