Staj Olanakları

Balıkesir Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanmaktadır.

Staj Kapsamı:
Staj dönemi süresince öğrencilerin,

 • Üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi,
 • Uygulama alanlarını görmesi ve aktif olarak içinde yer almaları,
 • Sürdürülen mesleki oluşumları tanımaları,
 • Mesleki alanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına yardımcı olunması,
 • amaçlanmaktadır.
 • Kütüphanemize stajyer kabulü sadece yaz aylarında (Temmuz-Ağustos) yapılmaktadır.
 • Stajyerlerin katılacakları etkinlikler ve uygulamalar, staj dönemi başında, önceden belirlenen ve 20 iş günü üzerinden planlanmış bir takvim ile kendilerine iletilir.
 • Staj döneminde aynı anda en fazla 2 kişi kabul edilir.
 • Staj programına katılan öğrenciler, staj süresince kütüphane bünyesindeki personel için geçerli kurallara (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb.) uymak durumundadır.
 • Staj süresince yemek, ulaşım, barınma vb. giderler stajyere aittir.
 • Kütüphanemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin, başvuru yapmadan önce detaylı bilgi için web sitemizi incelemeleri önerilir.(http://kutuphane.balikesir.edu.tr/)

Staj Başvuru Koşulları
Başvurular için aşağıda yer alan şartların dikkate alınması gerekmektedir;

 • Stajyer adayı en az 2. sınıf öğrencisi olmalıdır.
 • Stajyer adayları Kütüphane’nin hizmet verdiği alanlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Daha önce BAUN Kütüphanesinde staj yapılmamış olması gerekmektedir.
 • Staj başvuruları bölümlerin staj koordinatörlükleri aracılığı ile yapılmalıdır.
 • Staj başvuruları 30 Nisan tarihine kadar yapılmalıdır.
 • Staj başvuru sonuçları adaylara e-posta ile Mayıs ayı sonuna kadar olumlu ya da olumsuz olarak geri bildirim yapılmaktadır.
 • Staj programına kabul edilen öğrenciler gerekli evrakları en geç 30 Mayıs tarihine kadar BAUN Kütüphane ve Doküman Dairesi Başkanlığına teslim etmelidir.

Başvuru Belgeleri
 • Staj başvuru belgesi (Staj Başvuru Formu)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflı başvurular dikkate alınır, lütfen forma fotoğrafınızı eklemeyi unutmayınız.)
 • 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Resmi not dökümü örneği (Not Durum Belgesi,Transkript)
 • Özgeçmiş örneği (CV),
 • Üniversiteden alınmış zorunlu staj belgesi (1 kopyası bizde kalacak şekilde),
 • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerindeki staj koordinatörleri tarafından Daire Başkanlığımıza hitaben yazılan ve Kütüphanemizde staj yapmasını önerdikleri öğrenci/öğrencilerin isimlerini içeren dilekçe (Dilekçe Örneği)
 • Öğrencinin kurumumuzda staj yaptığı süre içerisinde öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından sigortalanacağına dair yazı (Yazı Örneği)
 • Dilekçe ve sigorta bildirim yazıları, bölümlerin tüm iletişim bilgilerini içeren antetli kağıtlara basılmış olmalıdır.

Staj Koordinatörü:
Okan Koç
İletişim: 266 6121400-101072 e-posta: okan.koc@balikesir.edu.tr
Posta Adresi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rektörlük Binası, Çağış Yerleşkesi, 10145 Altıeylül/BALIKESİR