Tarama Bilgisayarları/İnternet

Kütüphanemizde 2 bilgisayar laboratuvarı ve ortak alanlanlara dağılmış olarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan 91 adet bilgisayar yer almaktadır. İnterneti kullanabilmek için buradan şifre oluşturulması gerekmektedir. Balıkesir Üniversitesi mensubu olmayanlar internet şifresi için danışma görevlisine başvurabilirler.

Tarama bilgisayarları vasıtasıyla aranılan materyal (kitap, dergi, DVD, vb.) kütüphane programından aratılabilir. Kullanıcılarımız materyalin kütüphanede olup olmadığını görebilirler ve rafa gitmeden önce bu materyali ödünç alıp alamayacaklarını kontrol edebilirler. Eğer materyal ödünç alındıysa tarama bilgisayarı üzerinden iade tarihini görebilir ve materyal üzerinde ayırtma yapabilirler.

Kullanıcılarımız ayrıca kişisel bilgisayarlarıyla Kutuphane-Wireless üzerinden kablosuz ağdan yararlanabilirler.